เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวสันต์ ชิงชนะ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดระนอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองระนอง ณ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)