เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวสันต์ ชิงชนะ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดระนอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองระนอง ณ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนคนเกาะคณฑี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องใช้ในครัว โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนคนระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง