เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวสันต์ ชิงชนะ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดระนอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๑ จัดมหกรรม GRAND OPENING ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๕.๔ ออกแบบจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๔ กิจกรรมที่ ๔.๒ ออกแบบและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด