พัฒนาการจังหวัดระนอง นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

นายสมลักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด นำกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ขอพรจาก นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)