พัฒนาการจังหวัดระนอง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าถุงปาเต๊ะปักลูกปัดของกลุ่มสตรีอำเภอเมืองระนอง

12 มกราคม 2559 นายสมลักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีอำเภอเมืองระนอง เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดระนองต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)