พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

15 มกราคม 2559 นายสมลักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ประจำปี 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)