วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการOTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการOTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และชี้แจงโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมืองระนอง โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายOTOP คณะทำงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)