วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภอกระบุรี


📰📰วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภอกระบุรี ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
✏✏ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี โดยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี จัดบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์OTOP 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)