ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานโครงการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าของกลุ่มสตรีอำเภอเมืองระนอง (Amazing Women) มหัศจรรย์แห่งผู้หญิง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างพลังทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางชยาภรณ์ ผอมจีน พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองหงาว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมพบปะ พูดคุย มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี