ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่อำเภอละอุ่น

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวระนอง – เมียนมา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร