ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวระนอง ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง กับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอ 5 อำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวดมนต์ไหว้พระและขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนประชุมโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางระพี น้ำจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายอนุสรณ์ ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันลีลาการเล่นว่าว ในเทศกาลงานว่าวไทยจังหวัดระนอง Ranong Kite Festival

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แข่งขันลีลาการเล่นว่าว ทีมตัวแทนกระทรวงมหาดไทย