ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เปิดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาด และสัมภาษณ์พิเศษสื่อโทรทัศน์ “ปั้น OTOP เมืองระนองให้เป็นดาวเด่นในยุคดิจิทัล”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.35 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ลงพื้นที่ตำบลนาคาและตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง