ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ