ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2560 พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

31 มีนาคม 2560 นายรักษ์พล วงษ์ม่วง พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560