ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรม ที่ 1 เสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ พร้อมพบปะ พูดคุย มอบแนวทางการการบริหารจัดการหนี้ ให้กับลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2556-2559

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการขายทอดตลาดดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน