ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ชุมชนตลาดสะพานปลา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดท้องถิ่น

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายราชันย์ ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 ครัวเรือน

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กับนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 35 คน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL RANONG 2020

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายอนันต์ สร้อยชั้น ผู้นำ อช.