ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับ “พช.ระนองร่วมส่งสุขให้เด็กชาวระนอง”

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 3 มกราคม 2562 ประธานและคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดระนอง มอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดระนอง พร้อมรับพรปีใหม่ 2563 จากนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำคลองและป่าชุมชนด่านท่าเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดจุ๋มจิ๋ม พลาซ่า ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562