ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวดมนต์ไหว้พระและขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนประชุมโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางระพี น้ำจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายอนุสรณ์ ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันลีลาการเล่นว่าว ในเทศกาลงานว่าวไทยจังหวัดระนอง Ranong Kite Festival

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แข่งขันลีลาการเล่นว่าว ทีมตัวแทนกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference