ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.

(25/10/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/09/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/08/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Quadant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(07/03/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Quadrant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/02/2562)