คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/09/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/08/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/2562)