พัฒนาการจังหวัดระนอง นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

นายสมลักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด นำกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ขอพรจาก นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)