สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน

9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการชี้แจงและลงนามคำรับรองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)