จังหวัดระนองติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

นายศรชัย  อินตะเทพ  พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสำราญ ชูสิงห์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนางสาวมนตร์ฤดี ชาตรี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นำคณะทำงานติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ  ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561  ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2561 ในพื้นที่อำเภอกระบุรี ละอุ่น และอำเภอเมืองระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)