ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

**** จันทร์ 29 ม.ค.61 เวลา 09.00 น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง เป็นประธานการประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล” โดยมีอนุกรรมการฯ จังหวัด/อำเภอ 23 คน เข้าประชุม วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ทบทวนบทบาทหน้าที่ ทำแผนติดตามสนับสนุน ณ รร.ไอเฟล อินน์ อ.เมืองระนอง โดยนายศรชัย อินตะเทพ พจ.ระนอง ร่วมประชุม ในการนี้ ผวจ.รน.แนะนำให้บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)