1 มิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

@ ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการผลิตสินค้า แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง พระยาสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง และ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

(Visited 1 times, 1 visits today)