17 กรกฏาคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง และนางสุจินดา ผาจันทร์ ร่วมติดตาม/แนะนำการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว

17 กรกฏาคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง และนางสุจินดา ผาจันทร์
ร่วมติดตาม/แนะนำการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี/การดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)