19 กรกฏาคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม

19 กรกฏาคม 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้
นายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ระนอง
ติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อำเภอกระบุรี ในกิจกรรม ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ของฝากที่ระลึกและอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)