15 สิงหาคม 2561 สตรีระนองรู้รักสามัคคี เชิดชูแม่แห่งแผ่นดิน

ข่าว@ระนอง
15 สิงหาคม 2561 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธาน การจัดกิจกรรม “สตรีระนองรู้รักสามัคคี เชิดชูแม่แห่งแผ่นดิน” ในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง (กพสจ.) เพื่อแสดงพลังของสตรีที่แสดงออกถึงความรักสามัคคี การสร้างสัมพันธ์อันดี ในหมู่คณะและองค์กรสตรีทุกระดับช่วยพัฒนาสังคมให้เข็มแข็ง ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนแวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)