30 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

C

ข่าว@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
30 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และเชิดชูเกียรติแก้ผู้สนับสนุน ผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ได้มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และผู้บันทึกฯดีเด่น อำเภอละ2คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาคี พัฒนากร พัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)