วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดชุมชนท่องเที่ยวฯ บ้านพรรั้ง

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดชุมชนท่องเที่ยวฯ บ้านพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ชมวิถีอินเดีย และสถานที่ท่องเที่ยว แช่เท้าบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง และทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)