วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562


วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)