วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25562 พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ปีพ.ศ.2562 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25562 พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ปีพ.ศ.2562 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)