วันที่ 7 ก.พ.62 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี2562 จังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการการคัดสรรฯ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น (Provincial Star OTOP : PSO) จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์


วันที่ 7 ก.พ.62 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี2562 จังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการการคัดสรรฯ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น (Provincial Star OTOP : PSO) จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์ ทางคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดระนองปี 2562 ได้ตัดสินให้
1.ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ได้แก่ซาลาเปาทับหลี จากชมรมซาลาเปาทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
2.ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มได้แก่น้ำแร่ธรรมชาติตราเมืองนอง จากบริษัทน้ำแร่เมืองนองจำกัด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
3.ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพิ่มมูลค่า ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี
4.ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก ได้แก่กิ๊บตกแต่งผมผ้าปาเต๊ะ ของนางสุวรรณา เกื้อบาง ตำบลบางริ้นอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ชนะเลิศในการประกวดคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดระนองในปี 2562
5.ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สเปรย์น้ำแร่รักษะวาริน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)