วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day”


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง และได้ร่วมทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานและบริเวณพื่นที่ที่รับผิดชอบด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)