วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประธานองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประธานองค์กรเอกชนในจังหวัดระนอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น โดยบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)