วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2562


📰วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)