วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้า งานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ประจำปี 2562


📰วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้า งานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง ประจำปี 2562 เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
โดยคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้า ได้พิจารณาการคัดเลือกร้านอาหาร ร้านค้า/ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่ายในงานและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดร้านค้า/ตลาดย้อนยุค 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)