วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวระนอง – เมียนมา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา


วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวระนอง – เมียนมา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านหงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)