วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่อำเภอละอุ่น


📰วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่อำเภอละอุ่น เพื่อติดตามกลุ่มหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ จำนวน 5 กลุ่ม 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)