วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562


📰วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ TV พช.http://live.cdd.go.th/cddtube/video.php?v_id=2 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)