วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


📰วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธาน ณ วัดบ้านหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)