วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง


📰วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง ปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)