วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


📰วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทำความสะอาด ณ ถนนเพชรเกษม (บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น ถึงแยกสนามกีฬาจังหวัดระนอง)🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)