นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเอนกชัย แสงมิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


📰วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเอนกชัย แสงมิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 2556 พื้นที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนองและพื้นที่ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)