วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประชุมเพื่อมอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร การนำนโยบายของอธิบดีไปปฏิบัติ


📰วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประชุมเพื่อมอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร การนำนโยบายของอธิบดีไปปฏิบัติ พร้อมมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)