วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดระนอง


📰วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)