วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและน.ส.กนกวรรณ เหมือนคิด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ OTOP ร่วมพูดคุย วางแผน กับประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง


📰วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและน.ส.กนกวรรณ เหมือนคิด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ OTOP ร่วมพูดคุย วางแผน กับประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง เสนอขอจัดงาน OTOP ทั่วไทยร่วมกับงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)