วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2/2562


📰วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด รอบการประเมินที่ 2/2562 โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)