วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


📰วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนารวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล 99 วินาที โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)