วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนอง


📰วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติราชการจังหวัดระนอง ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)