วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL RANONG 2020


📰📰วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัญชยา ชุ่มชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL RANONG 2020 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดระนองเข้าร่วมการประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และมีกลุ่มเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)