วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกิจกรรม “มหกรรมก้าวท้าใจ”


📰📰วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกิจกรรม “มหกรรมก้าวท้าใจ” โดยมี นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 11 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหกรรมก้าวท้าใจเป็นกิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายสะสมระยะทางเดิน – วิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา บันทึกการสะสมการออกกำลังกายในแอพพลิเคชั่นไลน์ พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล “ชัยชนะของการวิ่ง ไม่ได้อยู่ที่เส้นชัย แต่อยู่ที่การก้าวมาท้าใจ แล้ววิ่งไปด้วยกัน”
✏✏ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)