วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวระนอง ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ประจำปี 2563


📰📰วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวระนอง ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง ประจำปี 2563 โดยในพิธีพระภิกษุสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเพื่อความเป็นสิริมงคล และการประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ผูกผ้าแพรสีชมพู คล้องพวงมาลัย โปรยดอกไม้ ปักธูปบริวารที่เครื่องสังเวย ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
✏✏ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)