วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวดมนต์ไหว้พระและขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนประชุมโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563


📰📰วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสวดมนต์ไหว้พระและขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ก่อนประชุมโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเทสสปีดอินเตอร์เน็ต แนวทางการแก้ไข สถานการณ์เมื่อถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี การติดตั้ง anti virus และจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนำเสนอแผนเป็นรายอำเภอ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง
✏✏การบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)